Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
Acte normative EXTERNE


Acte normative INSTITUȚIONALE

Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii la cursuri de recalificare în domeniul Ştiinţe ale educaţiei şi Ştiinţe ale sportului

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de masterat, ciclul II în Univesitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport în anul 2017

Metodologia de calculare a taxelor de studii, cazarea în cămine și altor servicii prestate de către universitatea de stat de educație fizică și sport

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu

Manualul Calitatii USEFS

Raport cu privire la rezultatele sondajului privind gradul de satisfactie a studentilor USEFS in anul de studii 2017-2018

Regulament TIC

Regulament site USEFS

Regulament privind functionarea caminelor USEFS

Regulamentul de evaluare profesionala a cadrelor didactico-stiintifice

Regulament cu privire la formarea continuă

Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în USEFS

Curiculum privind stagiile de practică ale studenților (ciclul I și ciclul II)

Regulament cu privire la organizarea Ciclului II - studii superioare de mastera în cadrul USEFS

Regulament privind organizarea si functionarea organelor de conducere

Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în USEFS

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de asigurare a calității

Regulament privind desfășurarea Activităților de Audit Intern al Calității USEFS

Regulament de funcționare a Comisiei științifico-didactice a USEFS

Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului management al calității USEFS

Regulament de funcționare a infrastructurii calitaății USEFS

Regulament locuri bugetare USEFS

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare al stagiilor de practică (ciclul I si ciclul II)

Codul de etică profesională al USEFS

Contract de studii superioare de doctorat

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III) în USEFS

Regulamentul şcolii doctorale

Metodologia consiliere si ghidare studenti USEFS

Regulamentul USEFS cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească

Regulamentul de evaluare internă a programelor de studii de licență

Regulament de funcționare a Centrului de ghidare USEFS

Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale USEFS

Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice și de cercetare în învățămîntul superior

Regulament cu privire la modul şi condiiţiile de acordare a burselor în USEFS

Regulament cu privire la delegarea personalului USEFS

Regulament cu privire la metodologia de salarizare şi stimulare a personalului USEFS

Regulament cu privire la elaborarea tezelor de licență

Statutul Centrului de Ghidare

Regulament de invatare

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evidenta contabila

Politica de securitate privind protectia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale gestionate de USEFS a RM

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evident a resurse umane a USEFS

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evident a al studentilor

Politica de personal

REGULAMENT INTERN AL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORT