Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ
Şef: Andrei Toma
Tel.: (+373) 022 43 85 85

Logistica se manifestă prin planificarea integrată şi gestionarea optimă a fluxului de mărfuri şi materiale, a serviciilor şi lucrărilor de la furnizori la destinatar, în vederea satisfacerii tuturor cerinţelor legate de procesul principal în domeniu, de dezvoltare a bazei tehnico-materiale şi didactice.
Începând cu anul 2005, USEFS a parcurs o etapă ascendentă în dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi didactice, care a schimbat, în general, aspectul şi condiţiile în care activează universitatea, devenind una dintre cele mai bine dotate şi performante instituţii din Republica Moldova.
În cadrul Departamentului de logistică şi probleme financiare îşi desfăşoară activitatea circa 30 de angajaţi:
Vladimir Dragomir, Victoria Toma, Sergiu Ţurcanu – ingineri;
Veronica Postevca – şefa cazangeriei;
Lilia Armasari – şefa depozitului;
Ivan Caţavelea, Anatolie Slovov, Anatolie Toma, Boris Brega – lăcătuşi;
Vasile Vartic – tâmplar;
Igori Pavlov, Grigore Oanţa, Zaharia Coițan,– operatori;
Gheorghe Bula, Mihai Ghenita – conducatori auto;
Sorina Roman, Oxana Şumila , Serghei Roman, Ion Popa, Mihail Danilă, Claudia Bacioi – muncitori.
USEFS dispune de două blocuri de studii (blocul principal, dat în exploatare la 25 august 2005, cu suprafaţa de 4966 m2, situat pe str. A.Doga, 22 şi blocul de studii „B” cu o suprafaţă de 2208 m2, situat pe str. A.Doga, 24), trei complexuri sportive:
- Complexul sportiv (str. A.Doga, 22);
- Centrul medico-ştiinţific de probe sportive individuale (str. Alexandru cel Bun, 69);
- Complexul sportiv al Bazinului de înot (str. 31 August 1989, 78). In blocul principal de studii sunt peste 100 săli de cursuri şi laboratoare, 2 săli de conferinţe, 3 săli de calculatoare conectate la internet, 2 cabinete lingvistice dotate cu aparataj modern, biblioteca cu sala de lectură pentru 100 de locuri, dotată cu tehnologii informaţionale moderne şi colecție de carte din domeniile ştiinţei, educaţiei şi sportului.
Un rol deosebit în sporirea capacitaţii ştiinţifice a universităţii îi revine Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, amplasat în blocul principal şi înzestrat cu cel mai performant aparataj, care asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice, orientate spre perfecţionarea şi eficientizarea procesului de pregatire a specialiştilor de înalta calitate.
USEFS dispune, de asemenea, de o editură, care asigură publicarea materialelor didactico-ştiinţifice privind teoria şi metodica antrenamentului sportiv, medicina sportivă şi kinetoterapia, ştiinţe socioumanistice şi psihopedagogice etc.
O verigă foarte importantă pentru funcţionarea eficientă a USEFS o constituie cele trei cămine studenţeşti, care au o capacitate totală de 600 locuri.
Crearea şi menţinerea unei asemenea baze tehnico-materiale şi didactice necesită surse financiare şi un management de înalta calitate.

Achiziții 2022 dare de seamă

Strategia de dezvoltare a Departamentului Logistică pentru perioada anilor 2015-2020 în contextul strategiei generale de dezvoltare a Universităţii

Regulament privind functionarea caminelor USEFS

Contract de locatiune

Strategia de dezvoltare instituțională a USEFS 2021-2025

Raport de activitate pentru anul 2021 şi obiectivele pentru 2022

Plan operațional de activitate al USEFS în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2022

Plan operațional de activitate al USEFS în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2023

Raport de activitate pentru anul 2022 şi obiectivele pentru 2023

Raport de activitate pentru anul 2023 şi obiectivele pentru 2024