Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CATEDRA MILITARĂ
Şef de catedră: Vitalie Pleşca
locotenent-colonel (r)

Tel.: (+373) 022 31 04 17
Email: vitalii454@mail.ru

Catedra Militară este o subdiviziune structurală a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, a fost înfiinţată în baza hotărârii Senatului din noiembrie 2002.
Înfiinţarea catedrei a fost coordonată cu Ministerul Apărării şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Personalul catedrei este constituit din cadre militare şi civile, care îmbină perfect ştiinţa şi arta militară cu educaţia patriotică a tinerei generaţii, valori promovate consecvent de Armata Naţională. Ofiţerii în rezervă care activează la catedră au o bogată experienţă în domeniu, deţinând funcţii importante în ministerele de forţă ale Republicii Moldova şi au avut o valoare incontestabilă în evoluţia şi modernizarea instituţiilor militare.
Membrii catedrei sunt:
Pleşca Vitalie, şeful catedrei, locotenent-colonel (în rezervă);
Zavulan Sergiu, formator, locotenent-colonel (în rezervă);
Talmaci Valentin, formator, locotenent-colonel (în rezervă);
Rusu Gabriela, laborant.
Profesorii catedrei îşi aduc contribuţia la instruirea calitativă a studenţilor, conform standardelor sistemului educaţional naţional şi internaţional.
Activitatea Catedrei militare este indispensabil legată de cea didactică, care este activitatea de bază în procesul de instruire a tineretului, şi se desfăşoară în strictă conformitate cu planurile educaţionale, programele analitice, planurile tematice şi orarele şedinţelor aprobate în modul stabilit, care determină conţinutul teoretic şi practic al instruirii militare a studenţilor. Profilul de specialitate corespunde nomenclatorului specialităţilor militare aprobate de Ministerul Apărării, în care este stipulat că Catedra Militară a USEFS pregăteşte soldaţi de gradul III, specialitatea Cercetare.
La catedră sunt predate cursuri teoretice şi practice la disciplinele:
Tactica generală; Tactica specială (cercetarea trupe); Instrucţia focului; Instrucţia de front; Pregătirea tehnică; Pregătirea de geniu; Apărarea nucleară, biologică şi chimică; Regulamentele militare generale; Pregătirea militar-patriotică şi dreptul internaţional umanitar; Pregătirea medico-militară; Topografia militară; Pregătirea de comunicaţii şi informatică; Conducerea subunităţilor pe timp de pace (leadership).
Pregătirea teoretică a studenţilor se efectuează sub formă de prelegeri, seminare, lucrări de control, consultaţii.
Pregătirea practică a studenţilor este o activitate cu caracter specific, predominant aplicativ şi are ca obiectiv principal formarea, dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor în conducerea şi perceperea grupei. Şedinţele practice se desfăşoară în teren, la macheta terenului, în auditorii pe hărţi de instrucţie. Deprinderile practice se acumulează în timpul exerciţiilor tactice pregătitoare, se consolidează în timpul antrenamentelor, al exerciţiilor în grup, al exerciţiilor tactice.
Cadrele profesoral-didactice ale catedrei au elaborat un şir de îndrumare şi alte materiale didactice, care înlesnesc procesul de instruire a studenţilor.