Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
RELAŢII INTERNAŢIONALE, SPORT ȘI EDUCAȚIE
Prorector: Ghenadie Dumanschi

Telefon: (+373) 022 49 76 54

Formarea viitorilor profesori de cultură fizică şi antrenori în diverse genuri de sport este determinată de imperativele societăţii moderne, de necesitatea de afirmare a învăţământului universitar de cultură fizică din Republica Moldova pe plan internaţional şi de încadrare a acestuia în mediul universitar european şi mondial. In acest scop, Secţia Relaţii internaţionale îşi propune drept obiectiv de bază internaţionalizarea învăţământului superior de cultură fizică în vederea asigurării calităţii procesului instructiv-educativ prin:
-promovarea cooperării eficiente cu centrele educaţionale de peste hotare;
-participarea la proiectele educaţionale şi ştiinţifice internaţionale;
-stagierea angajaţilor USEFS în centrele universitare de profil din străinătate;
-crearea condiţiilor optime de desfăşurare a studiilor, inclusiv a celor de masterat şi doctorat, pentru cetăţenii străini;
-organizarea conferinţelor, simpozioanelor, întrunirilor ştiinţifice internaţionale;
-elaborarea programelor de studii transnaţionale, a proiectelor comune de cercetare, a programelor pluridisciplinare cu caracter internaţional;
-revizuirea curriculumului universitar de cultură fizică din RM în scopul ajustării acestuia la dinamica mediului internaţional, în concordanţă cu principiile stabilite în Declaraţia de la Bologna;
-organizarea competiţiilor sportive şi a cantonamentelor comune.
Reţeaua relaţiilor internaţionale stabilite de USEFS presupune semnarea acordurilor şi a proiectelor comune cu instituţiile de învăţământ superior de profil de peste hotare. Universitatea are o îndelungată experienţă de colaborare cu centrele universitare din Rusia, România, Ucraina, Belarus. Au fost stabilite, de asemenea, raporturi cu multe instituţii din Marea Britanie, Coreea de Sud, Polonia, Spania, Canada.
În prezent, USEFS este membră a Asociaţiei Instituţiilor de Învăţamânt Superior de Cultura Fizică şi Sport din ţările Europei de Est şi ale Asiei Centrale.
USEFS conferă titlul de doctor honoris causa persoanelor cu merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea sportului naţional şi mondial.
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport depune eforturi considerabile în vederea extinderii şi asigurării unei continuităţi a relaţiilor de cooperare internaţională atât în plan european, cât şi global. Secţia Relații internaționale intenționează sa devina un centru strategic al procesului de internaționalizare în cadrul universităţii, promovând şi susţinând activităţile internaţionale ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, antrenorilor şi personalului administrativ.