Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL USEFS
Președinte: Veaceslav Manolachi, profesor universitar,
doctor habilitat, rector al USEFS
Tel.: (+373) 022 49 41 82; 022 49 40 81

În baza Codului Educației al Republicii Moldova și în scopul administrării operative a procesului instructiv-educativ în USEFS este constituit Consiliul de administrație al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în următoarea componență:

Manolachi Veaceslav, rectorul universității, președinte;
Dorgan Viorel, prim-prorector pentru activitatea didactică;
Budevici-Puiu Liliana, prorector pentru activitatea ştiinţifică și calitate;
Dumanschi Ghenadie, prorector pentru relații internaționale, sport și educație;
Onoi Mihail, decanul Facultații de Educație Fizică și Sport;
Racu Serghei, decanul Facultății de Kinetoterapie;
Nastas Andrei, decanul Facultății de Științe ale Securității;

Consiliul de administrație coordonează rezolvarea promptă a problemelor privind aspectele procesului în invățământ în vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare în domeniul culturii fizice și sportului.