reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 17 decembrie, ora 13.00, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema:
1.Modelarea pregătirii tactice la tenismenii juniori în ciclul anual de antrenament sportiv.

Autor -- COLIBĂȘANU Florin Bogdan

Conducător științific -- Braniște Gheorghe, dr., conf.univ.


2.Formarea inteligenței motrice în cadrul disciplinei ,,Muzică și mișcare” a elevilor din ciclul primar.

Autor -- PASĂRE Daniela

Conducător științific -- Rîșneac Boris, dr., prof.univ.


la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie