Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent – COLIBĂȘANU FLORIN BOGDAN
Conducător ştiinţific - Braniște Gheorghe, dr., conf. univ.
Consiliul științific specializat D 533.04-23-42
Tema tezei: „MODELAREA PREGĂTIRII TACTICE A TENISMENELOR JUNIOARE ÎNTR-UN CICLU ANUAL DE ANTRENAMENT”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 11 septembrie 2023
Ora: 14.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului


AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent – PÎRȚAC ION
Conducător ştiinţific - Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Consiliul științific specializat D 533.04-23-27
Tema tezei: „RECUPERAREA PACIENȚILOR CU AVC ISCHEMIC ÎN PERIOADA ACUTĂ PRIN APLICAREA KINETOTERAPIEI ÎN ASOCIERE CU STIMULAREA MAGNETICĂ TRANSCRANIANĂ”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 12 septembrie 2023
Ora: 14.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului