Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
Managerul bibliotecii: Toma Victoria

Telefon: +373 22 49 74 48

Biblioteca U.S.E.F.S. este un centru stiinţifico-didactic şi informaţional, care îşi desfăşoară activitatea în direcţiile prioritare de dezvoltare a învăţămîntului universitar de cultură fizică din Republica Modova, fiind orientată spre formarea unui mediu informaţional unic, în contextul sistemului educaţional european. Ea deţine rolul central în pregătirea viitorilor specialişti în domeniu şi contribuie la formarea continuă a cadrelor didactice de profil, oferind beneficiarilor săi servicii de calitate şi asigurîndu-le accesul la multiplele surse de informare şi de cunoaştere.
Colectivul bibliotecii îşi axează activitatea pe următoarele obiective:
-dezvoltarea şi actualizarea surselor informaţionale şi de documentare în sprijinul curriculum-ului universitar;
-intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică de specialitate;
-eficientizarea activităţilor ştiinţifico-metodice şi culturale;
-implementarea noilor tehnologii;
-accesul deschis al beneficiarilor şi racordarea activităţiii la standardele internaţionale;
-includerea colecţiilor pe suport tradiţional şi electronic;
-crearea paginii Web a bibliotecii;
-realizarea cataloagelor electronice conform standardelor internaţionale;
-editarea bibliografiilor şi biobibliografiilor;
-organizarea lansărilor de carte;
-perfecţionarea profesională continuă.
În prezent, la bibliotecă activează 9 persoane cu studii superioare, inclusiv 3 cu studii superioare de specialitate: A.Madan, managerul bibliotecii; V. Ciobanu, şef serviciu completare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor; A.Ciumaşu, şef serviciu asistenţă informaţională; N.Zaharcenco, şef serviciu relaţii cu publicul; T.Cotoman, bibliotecar principal; S.Ciorbă, bibliotecar; N.Narschina, bibliotecar; M.Cociu, bibliotecar; L.Cotiujanschi, bibliotecar.
Colecţiile bibliotecii includ: monografii, manuale, elaborări metodice, broşuri, seriale, publicaţii periodice, cursuri, literatură în diverse domenii: educaţie fizică şi sport, medicină sportivă şi kinetoterapie, pedagogie, psihologie, istorie, politică, economie, filozofie, literatură artistică etc.
Actualmente, fondul general al bibliotecii constituie circa 100000 exemplare, colecţia de bază inserînd: literatură ştiinţifică - 37000 exemplare, literatură didactică - 54000, beletristică 9000. Literatura în limba română constituie 48000 exemplare, cea în limba rusă 47000, în limbile moderne - 5000. Patrimoniul bibliotecii include multiple documente electronice şi audiovizuale (CD-uri, casete, microfilme, diapozitive etc.), precum şi calculatoare conectate la Internet.
Fondul de carte se îmbogăţeşte sistematic prin numeroase achiziţii, donaţii, schimb internaţional cu instituţiile din România, Marea Britanie, Ucraina, Belarusi, Federaţia Rusă ş.a.
Biblioteca are peste 2200 de cititori, studenţi şi colaboratori ai U.S.E.F.S., care împrumută la domiciliu şi consultă în sala de lectură peste 25000 de documente, numărul vizitelor depăşind cifra de 19000.