reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 25 iunie 2020, ora 10.00, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil (online)
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema::
1.Командно-игровая специализация в гандболе как фактор перспективного построения стратегии соревновательного успеха.

Autor -- Verejan Ruslan

Conducător științific -- Manolachi Victor, dr., conf.univ.


la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie