reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice
Pretendent - BUFTEA VICTOR
Conducător ştiinţific - Manolachi Veaceslav , dr. hab., prof.univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D40.533.04 - 02 din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova
Tema tezei: „Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 25 iunie 2018
Ora: 10.00
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala mică a Senatului(bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:


AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice
Pretendent - AFTIMICIUC Olga
Consultant - PÂSLARU Vlad, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: DH 40.533.04 – 01
Tema tezei: „Закономерности формирования ритма профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 25 iunie 2018
Ora: 14.30
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala mică a Senatului(bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: