Meniul Principal

Facultăţi

Educaţie & Sport

Ştiinţa

Catedre

Relaţii Internaţionale

Un. Dunărea de Jos din Galaţi

Alte Structuri

Galerie Foto

Galerie Video
Mar 2015
14

Vizita lui Nicolae Valuev, sportiv de calibru
internațional la Universitatea de Stat de
Educație Fizică și Sport

......

Noi 2014
19

Seminarul metodico-ştiinţific

Probleme actuale de formare a competenţelor profesionale la specialităţile: SCOP, SSP şi SA, prin prisma standardelor europene. (Galerie foto & Galerie video)...

......

Iun 2014
24

RAPORT

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (anul universitar 2013-2014)...

......


19.03.2015
ANUNȚ
USEFS anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de preşedinte al Consiliului Ştiinţific USEFS
                                                                                               

14.03.2015
Vizita lui Nicolae Valuev, sportiv de calibru internațional la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

                                                                                               

22.12.2014
A T E N Ţ I E !!!
Restanţierii de la bacalaureat (anii 2011-2014) sunt invitaţi la secţia studii, bir. 220, cu buletinul şi cu copia atestatului/diplomei pentru a depune cererea de lichidare a restanţelor la bacalaureat.
                                                                                               

19.11.2014
Seminarul metodico-ştiinţific
Probleme actuale de formare a competenţelor profesionale la specialităţile: Securitate Civilă şi Ordine Publică (SCOP), Servicii de Securitate a Proprietăţii (SSP) şi Servicii Antiincendii (SA), prin prisma standardelor europene. (Galerie foto & Galerie video)
                                                                                                         

26.11.2014
HOTĂRÎREA
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport „Cu privire la activitatea ştiinţifică a corpului profesoral-didactic, a masteranzilor şi a doctoranzilor USEFS în anul 2014"
                                                                                               

25.11.2014
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A CORPULUI PROFESORAL-DIDACTIC ŞI A DOCTORANZILOR USEFS ÎN ANUL 2014

                                                                                               

03.11.2014
Miss Universitate 2014

                                                                                               

11.09.2014
A V I Z - doctoranzi USEFS
Pe data de 29 octombrie 2014, ora 14.00, în cadrul Şedinţei Consiliului Ştiinţific al Centrului Ştiinţific USEFS se va desfăşura atestarea anuală a doctoranzilor USEFS şi se vor audia Rapoartele acestora în baza cărora vor fi promovaţi în noul an de studii.
                                                                                               

11.09.2014
ORARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE PROMOVARE LA DOCTORAT

                                                                                               

01.09.2014
Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat 2014-2015

                                                                                               

12.08.2014
Ordinul cu privire la înmatricularea candidaţilor secţiei zi
studii din buget - 2014


                                                                                               

24.06.2014
RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (anul universitar 2013-2014)

                                                                                               

16.05.2014
POZE - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească

                                                                                               

15.04.2014
ORAR - DOCTORAT
Orarul desfăşurării examenelor de promovare la doctorat...
                                                                                               

28.11.2013
Seminarul metodico-ştiinţific "Pregătirea specialiştilor din domeniul Protecţie, Pază şi Securitate: realităţi, tendinţe, necesităţi"

                                                                                               

04.11.2013
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice"

                                                                                               

20.09.2013
În atenţia doctoranzilor USEFS
Pe data de 24 octombrie 2013, ora 14.00, în cadrul Şedinţei Consiliului Ştiinţific al Centrului Ştiinţific USEFS se va examina şi aproba atestarea anuală a doctoranzilor şi promovarea în noul an de studii.
                                                                                               

02.09.2013
Admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat
În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, p.18 (Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18.02.2008), Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport informează despre organizarea concursului de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat...
                                                                                               

14.08.2013
USEFS anunţă înmatricularea la Cursurile de iniţiere în specialitate
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport anunţă înmatricularea la Cursurile de iniţiere în specialitate organizate pentru categoriile de candidaţi care doresc sa îşi continui studiile la specialităţile...
                                                                                               

05.08.2013
Admiterea 2013
Rezultatele la admiterea USEFS 2013...
                                                                                               

02.07.2013
În atenţia restanţierilor la examenul de bacalaureat
Susţinerea suplimentară a examenelor de bacalaureat se va desfăşura în perioada 15-20 iulie...
                                                                                               

21.05.2013
ORAR - BACALAUREAT
Orarul examenelor la proba practică, disciplina "Educaţie Fizică"...
                                                                                               

04.12.2012
STRATEGIE 2013-2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2013-2020)...
                                                                                               

14.11.2012
Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor

"Cultura fizică: Probleme ştiinţifice ale învăţămîntului şi sportului"
Ediţia a VII-a
16-17 noiembrie 2012

                                                                                               

17.09.2012
Crosul tradiţional - USEFS
Crosul tradiţional al USEFS cu genericul “Toamna de Aur”, rezervat studenţilor tuturor formelor de învăţămînt, cadrelor didactice şi personalului auxiliar...
                                                                                               

10.05.2012
Masteranzii anului II, specialitatea “Loisir-fitness”
Masteranzii anului II, specialitatea “Loisir-fitness”, facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, vor desfăşura modular orele la disiplina Refacere şi recuperare în activităţile...
                                                                                               
© 2012, UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Concept şi design: Lascov E-mail:
Vizitatori unici:
Total vizite: