Presentation
Senate
Research
Quality Management
Faculties
Departments
Education & Sport
Center guide
Science
International relations
University Dunărea de Jos din Galaţi
University Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
Other structures
ATHLETICS CHAIR
Head of the Chair: Lazari Povestca,
PhD in Pedagogy, university professor,
Emeritus Coach of the Republic of Moldova
Tel.: (+373) 022 49 41 11
E-mail: atletism.usefs@mail.ru
https://www.facebook.com/catedra.atletism.9

The Chair of Athletics, a scientific and methodological centre for the staff in physical culture and sports training, was founded in 1950 within the State Pedagogical University “Ion Creangă”. It is the oldest subdivision of the University.
The teaching staff is presented by highly professional former sportsmen who worked during different periods of time, and some of them are still working at the chair. Among them are: Igor Delazari, Arthur Erohin, Constantin Scripcenco, Anatolii Gorbunov, Iurii Cupţov, Alexandr Goraşcenco, Andrei Lazu, Svetlana Svecla; Merited Coaches of the Republic of Moldova: Nicolai Curennoi, Arthur Erohin, Valentin Galchinschi, Nikolai Caşeli, Vasilii Losev, Alexandr Slivko, Grigore Iliin, Constantin Scripcenco and Anatolii Stativca.
Sports Achievements
A great number of SUPES graduates who have perfected their skills in sports at the Chair of Athletics participated in: the Olympic Games: Victor Bolşov, Abram Crivoşeev, Valentina Maslovscaia-Bolşova, Olga Bolşova, Vadim Zadoinov, Valentina Enachi, Ina Gliznuţa, Fedosei Ciumacenco, Roman Rozna, Vladimir Letnicov, sisters Marina and Zalina Marghiev, Vitalii Cerches, Alexandra Camenşcic, Ion Bucşa, Bogdan Macovei, Vasile Gherghi, Iaroslav Muşinschi, Roman Prodius, Olesea Cojuhari, Victor Pînzaru are among them.
Igor Delazari, Artur Erohin, Anatolii Ovseenco, Andrei Gamali, Svetlana Gusicova, Gheorghii Vdovin, Anatolii Mamontov, Veaceslav Lîsenco, Anatolii Radu, Ion Ghiţoi, Anatolii Gorbunov, Valerii Belan, Larisa Andrieş-Cuzilencova, Alexandru Afteni, Alexandru Gancenco, Maria Chemenceji, Ludmila Davidova, Liubovi Raţu, Ludmila Arhipova (Serbul), Serghei Cijicov, Serghei Grigoriev, Iurii Mostovic, Alexei Bazarov, Serghei Podgainîi, Svetlana Mocreac, Iulia Lisnic, Alexander Şevcenco and others participated in top-level international competitions.
The Staff:
1.Lazari Povestca, PhD in Pedagogy, university professor, head of the Chair;
2.Grigore Iliin, PhD in Pedagogy, university professor;
3.Constantin Scripcenco, PhD, university professor;
4.Alexandr Goraşcenco, PhD, associate professor;
5.Iurii Cupţov, PhD, associate professor;
6.Ivan Mruţ, PhD, associate professor;
7.Valentina Rusu, senior lecturer;
8.Gheorghe Cravciuc, senior lecturer;
9.Svetlana Svecla, senior lecturer;
10.Croitoru Aliona, university lecturer;
11.Zubic Silvia, university lecturer.
The chair offers the theoretical, practical and methodical and laboratory courses at the 1st and 2nd educational cycles in the following specialties:
-Physical education/psychopedagogy (Lazari Povestca, Alexandr Goraşcenco, Svet-lana Svecla, Valentina Rusu);
-Physical education and sports (Lazari Povestca, Constantin Scripcenco, Iurii Cupţov, Gheorghe Cravciuc);
-Kinetotherapy (Ivan Mruţ, Iurii Cupţov, Svetlana Svecla, Aliona Croitoru);
-Recreational physical culture (Constantin Scripcenco, Iurii Cupţov, Gheorghe Cravciuc, Valentina Rusu);
-Property security services (Constantin Scripcenco, Gheorghe Cravciuc, Silvia Zubic);
-Civil security and public order (Constantin Scripcenco, Gheorghe Cravciuc, Silvia Zubic);
-Sport training tehnology (Lazari Povestca, Grigore Iliin, Constantin Scripcenco, Svet-lana Svecla, Ivan Mruţ).
To ensure the quality of the educational process the following commissions have been established:
- for didactic activity:
Grigore Iliin, PhD, university professor, chairman;
Constantin Scripcenco, PhD, university professor, member.
- for quality of studies:
Ivan Mruţ, PhD, associate professor, chairman;
Svetlana Svecla, university lecturer, member.
- for research activities:
Goraşcenco Alexandr, PhD, associate professor, chairman;
Ivan Mruţ, PhD, associate professor, member.
-for education and ethics:
Iurii Cupţov, PhD, associate professor, chairman;
Croitoru Aliona, university lecturer, member.
The main scientific research directions of the chair are:
-Professional training of specialists in the field of physical culture;
-Physical education in pre-university and university education;
-Sports training theory and methodology.
For years there were developed and published about 1200 scientific and methodical works (13 monographs, 7 manuals, 50 methodical works. A great majority of the articles have been published in journals and compendiums of national and international scientific conferences. Some of them could be highlighted: “Bazele ştiinţifico-metodice ale po-tenţialului biomotric uman (în baza deferitelor modele de sărituri)”, Monograph (Povestca L., Iliin G., Goraşcenco A.); “Pregătirea de forţă —viteză a semifondistului rapid (800m)”, Monograph (Povestca L.); “Локальная силовая выносливость и результа-тивность в беге на средние дистанции”, Monograph (Cupţov I.); “Determinarea indicilor relativi ai capacității de muncă fizică (PWC150(v) și PWC170(v) la alergători în baza aplicării eforturilor specifice (metodă modificată)”. Methodological guidelines (Mruţ I., Lupasco V.); “Сompetition rules in athletics”. Manual (Povestca L., Gorbunov A., Andreico I.); “Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de atletism în institu?iile de învăţământ preuniversitare”, Methodological recommendations (Povestca L., Goraşcenco A., Andreico I., Mruţ I.) and others.
The chair cooperates closely with the research centres and specialized departments of Russia, Romania, Bulgaria, Belorussia, Ukraine and other CIS countries.
During the last five years the members of the chair participated in numerous interna-tional conferences and symposia that took place in Moldova, Russia, Romania and Ukraine.
Nowadays, the members of the chair Grigore Iliin, Povestca Lazari, Goraşcenco Alexandru in cooperation with the Academy of Sciences of Moldova carry out the institutional research project 15817.06.26F «Asigurarea științifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor na?ionale pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene ?i mondiale (2015-2018)». The aim of this project is the scientific justification, development of innovative training technologies and their implementation in the training process of national teams of Moldova.
Since 1998 more than 20 pedagogical science dissertations have been defended under the guidance of the Chair lecturers. The most important among them are:
-Lazari Povestca. Argumentarea experimentală a mijloacelor de pregătire forţa-viteză a semifondistului rapid şi repartizarea lor într-un ciclu anual în etapa specializării aprofun-date, (1998);
-Alexandr Goraşcenco. Структура тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки прыгуний в высоту в УТГ СДЮШОР, (1999);
-Iurii Cupţov. Programarea sarcinilor de antrenament în practicarea exerciţiilor cu difer-ite regimuri de educarea a rezistenţei de forţă locală la alergătorii juniori de semifond, (2002);
-Ivan Mruţ. Обоснование недельного двигательного режима в самостоятельных занятиях школьников 12-15 лет (2005).
Lots of the chair graduates are highly qualified experts. They work in different educa-tional institutions in Romania, Russia, Ukraine, Israel, Ireland, France, Spain, USA, Canada and in many other countries of the world.
The chair has a scientific and methodical laboratory that is well equipped for the im-plementation of scientific research in order to improve the process of sportsmen and teaching staff’s training in sport and physical culture (athletics).
The chair staff permanently improves the educational process, based on the Strategy of the institutional development of SUPES (2015-2020). It assumes the development and implementation of new conceptual positions based on the complex of innovative activities according to the European standards.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

ATLETISM. ISTORIA DEZVOLTĂRII ŞI BAZELE TEHNICII

TEHNOLOGIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

TEORIA ŞI METODICA RAMURII SPORTIVE ALESE

Galerie Foto